Skip to Content

Noregs einaste Bygdebistro

Kvifor Stundo? Me er her for å skape ekte, lokale opplevingar. Som gjest hjå oss, er du med på å styrkje bygda vår. 

Du støttar lokale bønder, og bidreg til at dei kan halde fram med å produsere kvalitetsråvarer. STUNDO er meir enn berre ein bistro; det er hjartet av bygda, eit sted der både lokale og internasjonale gjester samlar seg for å dele gode stunder.

Velkommen til ei ekte bygdeoppleving.