Skip to Content
Stundo mat og drikke

Personvernerklæring for FJELLGODT AS

Oppdatert 9. august 2023

Bokmål

 

Introduksjon Denne informasjonen forklarer hvordan FJELLGODT AS (org. nr: 923 126 473) samler inn og bruker personopplysninger om deg.

FJELLGODT behandler personopplysninger om våre kunder, tidligere kunder, potensielle kunder, ansatte og brukere av nettsider. Vi er forpliktet av EU til å beskytte dine personopplysninger og informere deg om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

Databehandler I hver virksomhet er det administrerende direktør som er ansvarlig for databehandling. Der daglig ansvar er delegert, er det angitt under hvert punkt. Delegasjonen dekker bare oppgavene og ikke ansvaret.

Databehandler for FJELLGODT er administrerende direktør: Pål K. Medhus.

Hvordan behandles dine personopplysninger? 2.1 Kontraktsforhold: FJELLGODT behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle et kontraktsforhold. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 1, jf. EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav b. I punktene nedenfor har FJELLGODT spesifisert formålene mer detaljert.

2.2 Onboarding og Oppfølging: Vi sikter mot å sikre en jevn og trygg start for deg. Derfor vil vi behandle dine personopplysninger som navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Videre kan vi måtte dele visse personopplysninger med tredjeparter for å levere tjenestene og produktene du har bestilt, for eksempel for å sende deg post/fakturaer og håndtere dine henvendelser.

2.3 Kundestyring (forbruker): For å gi deg en personlig, effektiv og god oppfølging, vil vi dokumentere kommunikasjon med deg. Vi har prosedyrer som sikrer at vi bare dokumenterer det som er nødvendig og relevant for sakens art. Navn, adresse og e-postadresse er eksempler på personopplysninger som brukes.

2.4 Faktura og Betaling (for direkte kunder (salgspunkt) av potetgull): For å sikre riktig grunnlag og riktig mottaker, vil vi bruke personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og kontonummer. Personopplysninger kan også brukes i tilfelle eventuelle avvik eller innsigelser mot grunnlaget.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter FJELLGODT bruker pålitelige leverandører og systemer for å støtte forskjellige prosesser. De følger strenge sikkerhetskrav. Vi deler bare informasjon som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Systemleverandører har ikke tilgang til personopplysninger som behandles i systemene. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med mindre du har gitt oss ditt samtykke.

Hvordan sikres, arkiveres og slettes dataene? 4.1 Prosedyrer: Vi har prosedyrer for å sikre at behandlingen av dine personopplysninger alltid er i tråd med legitime behandlingsgrunner. Du er den eneste som kan hente dine personopplysninger fra oss, og bare førerkort eller pass er gyldig ID.

4.2 Systemer: I våre systemer har vi slette rutiner som sikrer at du ikke kan identifiseres hvis vi ikke har et grunnlag for behandling. Vi vil ikke lagre eller behandle dine personopplysninger når grunnlaget for behandling ikke er til stede.

Vi har implementert de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet til enhver tid. For eksempel har vi prosedyrer for å lagre fysiske dokumenter i låste skap i låste bygninger med alarmteknologi. Digitalt lagres dataene dine på krypterte lagringsenheter som bare databehandleren har tilgang til.

4.3 Samtykkebasert behandling av personopplysninger: I tilfeller der grunnlaget for behandling er knyttet til samtykke, vil vi bare behandle personopplysninger hvis du har gitt aktivt samtykke. Hvis samtykke trekkes tilbake, vil personopplysninger relatert til det spesifikke samtykket ikke lenger bli brukt til dette formålet.

4.4 Lagring og Sletting: I henhold til Personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17, vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppnå behandlingsformålet.

I henhold til regnskapsloven § 13, 2, må visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant annet navn og adresse, lagres i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet. Vi har prosedyrer for å sikre tilgangskontroll for personopplysninger i denne perioden, og bare autoriserte brukere vil ha tilgang til dataene dine om nødvendig.

Behandling av personopplysninger på FJELLGODT AS's nettsider Vi har intern utvikling og vedlikehold av nettsidene - og behandler alle data fra våre nettsider selv. Vår webredaktør er ansvarlig for den daglige behandlingen av personopplysninger på våre nettsider, med mindre annet er angitt. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å gi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som å motta nyhetsbrev eller prospekter. Grunnlaget for behandling er den enkeltes samtykke, med mindre annet er spesifisert.